LIÊN HỆ


*Trường bắt buộc

 • Địa chỉ

  Sofitel Legend Metropole Hà Nội ☆☆☆☆☆
  15 Ngo Quyen, Hoan Kiem
  100000 Hanoi, Vietnam

  Điện Thoại

  (+84) 24 3826 6919

  Fax:

  (+84) 24 3826 6920

  Email
 • facebook
 • twitter
 • instagram
 • youtube

 • lien-he
 • lien-he
 • lien-he
 • lien-he
 • lien-he
 • lien-he
Mute Stop the video
Đặt phòng

Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Đặt phòng ngay

từ   Đến

Room 1